Välkommen till Arbets- och miljömedicin

Arbets- och miljömedicin utreder och studerar människors påverkan av bland annat exponering för kemiska ämnen, ljud/buller, vibrationer, fysisk belastning och stress i arbetsliv och omgivningsmiljö. Vi är en integrerad avdelning vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Göteborgs universitet.

Till Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Till Arbets- och miljömedicin, Göteborgs universitet

Arbets- och miljömedicinsk mottagning

Vid vår patientmottagning i Göteborg tar vi emot och utreder personer med arbets- och miljörelaterad ohälsa. Till Arbets- och miljömedicinsk mottagning.Miljömedicinskt Centrum (VMC)

VMC är ett miljömedicinskt kompetenscentrum. Vi arbetar med att kartlägga miljörelaterade hälsorisker inom Västra Götalandsregionen och norra Halland. Till VMC.

Forskning

En stor del av vår verksamhet är forskning och vi forskar inom flera olika områden. Du kan läsa mer om vår forskning på Göteborgs universitets hemsida.
 


Tjänster för företagshälsovården

Vi vill ha ett nära samarbete med företagshälsovården. Vi hjälper gärna till och svarar på frågor rörande arbetsrelaterade skador. Till tjänster för företagshälsovården.
 

Aktuellt

Spirometri inom företagshälsovård
Måndag 5 dec – tisdag 6 dec 2016
Lokal: Konferenscentrum Wallenberg,
Medicinaregatan 20 A
Kursinbjudan